Statik – Bratislava

Statika pozemných a inžinierskych stavieb - referenčné realizované stavby podľa našich projektov statiky.

Uvádzame výber zo zrealizovaných stavieb za posledných približne 15 rokov podľa projektov vypracovaných našou statickou kanceláriou. Podrobnejšie informácie o jednotlivých typoch projektov a konštrukcií podá statik na požiadanie. Pre nasledujúce stavby sme vyhotovili projekt statiky nosných konštrukcií stavby.

Bytové, polyfunkčné a administratívne stavby - statika

 • Bytové domy Jantár v Jarovciach, DSP + DRS
 • Bytové domy Meander na Kukučínovej ulici v Seredi, DRS
 • Polyfunkčný objekt Metropolitan v Bratislave, DSP + DRS
 • Bytový dom Koceľova v Bratislave, statika pre DSP
 • Bytové domy na Jurskej ulici v Bratislave, audit projektu statiky
 • Administratívna budova Slovdekra, Panónska ulica v Bratislave, DSP + DRS
 • Bytový dom Brečtanka, Koliba, Bratislava, DSP + DRS
 • Polyfunkčné objekty Borodáčová, Bratislava, DSP + DRS
 • Polyfunkčné objekty Gercenova, III.etapa v Bratislave , DSP + DRS
 • Bytové domy v Bielom Kostole pri Trnave, DSP + DRS
 • Bytový dom Vlárska v Bratislave, statik pre DRS

statik bratislavaBytový dom na Koceľovej ulici v Bratislave

Ďalšie realizované pozemné stavby, halové objekty a priemyselné stavby, renovácie historických objektov ...

prístavba wellnessWellness hotela Nivy v Bratislave

 • Plaváreň Bory Mall v Bratislave, prístavba, DSP + DRS
 • Skladová hala v Seredi, DSP + DRS
 • Výrobné haly ŽOS Trnava, DSP + DRS
 • Wellness Hotela Nivy v Bratislave, prístavba, DSP + DRS
 • Hotel Astra v Bratislave, prestrešenie átria, DSP + DRS
 • Kúpele Trenčianske Teplice, renovácia objektov Sina, Pax, Hannah
 • Kúpele Trenčianske Teplice, obnova bazénov PI a PII.
 • Hotel Dominika v Bratislave, prístavba a nadstavba, DSP + DRS
 • Výrobná hala, Kuchyňa, statika stavby pre DSP + DRS
 • Hotel ERB Banská Štiavnica, renovácia historického objektu a prístavba, statika pre DSP + tendrová dokumentácia

Statika inžinierskych stavieb

 • Čistiarne odpadových vôd na celom území Slovenska
 • Vodohospodárske objekty na celom území Slovenska
 • Veže pre radary riadenia letovej prevádzky – Malý Javorník, Veľký Bučeň, Vrch Mošník
 • Špecializované práce na jadrových elektrárňach v Mochovciach a Jaslovských Bohuniciach
 • Oporné múry a zabezpečenia stability svahov
 • Kúpaliská a bazény, statika železobetónových konštrukcií
 • Potrubné mosty a lávky pre peších
 • Projekty statiky na realizáciu umeleckých diel a pamätníkov
 • Plachtové konštrukcie

statika pozemných staviebÚprava objektu LPS, Veľký Bučeň