Statik – Bratislava

Cena za služby statika

Odporúčané minimálne hodinové sadzby za výkony statika sa pohybujú od 18 do 30 euro za hodinu v závislosti od náročnosti úloh, ktoré statik vykonáva. Cena projektu závisí od jeho zložitosti .

Pre bližšie informácie o cene projektov nás prosím kontaktujte.

Orientačná cena za projekt statiky rodinného domu

Odhad ceny pre podpivničený rodinný dom s jedným podlažím a obytným podkrovím, s murovanými stenami a železobetónovou doskou nad prvým nadzemným podlažím. Sedlová strecha s hlavnými nosníkmi a stĺpmi z oceľových valcovaných profilov a drevenými krokvami. Cena obsahuje aj jednoduchý prístrešok pre autá a malý oporný múr na prekonanie terénnych nerovností.

Projekt pre stavebné povolenie

Projekt slúži pre účely vydania stavebného povolenia. Nie je možné podľa neho realizovať stavbu a pred realizáciou je potrebné vypracovať ďalší stupeň projektovej dokumentácie.

600 Eur

Projekt pre realizáciu stavby

Po vypracovaní projektu pre stavebné povolenie prichádza dopracovanie projektu pre účely realizácie stavby. Projekt obsahuje výkresy výstuže, dimenzie oceľových a drevených prvkoch.

1000 Eur

Cena jednostupňového realizačného projektu tvorí približne 80% zo súčtu projektu pre stavebné povolenie a realizačného projektu. Pre presné určenie ceny je dôležité konštrukčné riešenie objektu, jeho rozloha, použité materiály a základové pomery.

Cena projektu statiky pri komplexných projektoch

Hodnota projektových prác pri komplexných projektoch sa stanoví na základe rozpočtových nákladov stavby podľa Sadzobníka pre navrhovanie ponukových cien projektových prác a inžinierskych činností.

      Projekt pre stavebné povolenie – pri občianskych a bytových stavbách sa cena projektu statiky pohybuje okolo 0,3% z predpokladaných nákladov stavby.

      Projekt pre realizáciu stavby – pri občianskych a bytových stavbách sa cena projektu nosnej konštrukcie pohybuje okolo 0,6% z predpokladaných nákladov stavby.

Hodnota komplexného projektu závisí aj od statickej schémy objektu, náročnosti použitých riešení, opakovateľnosti podlaží a objektov, počtu podlaží a podobne.


Ceny sú uvedené bez platnej DPH.

cena statik bratislava